Menu Close

Administracija

 

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Darkintienė

  – tel. +370 46 416223, +370 46 445181
  el.paštas endriejavm@gmail.com

 

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Varnelienė

  tel. +370 46 416216,
  el.paštas endriejavm@gmail.com

 

 • Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Giedrius Gumuliauskas

  tel. +370 46 416031,
  el.paštas endriejavm@gmail.com

 

 • Vyr. buhalterė Vida Žemgulienė

  tel. +370 46 416029,
  el.paštas endriejavm@gmail.com