Menu Close

Motyvuoti mokytojai ir tėvai –motyvuoti mokiniai

Bendra informacija apie projektą

Projekto mokyklos ir dalyviai

1. Gargždų ,,Minijos” progimnazija;

2. Endriejavo pagrindinė mokykla;

3. Lapių pagrindinė mokykla;

4. Kretingalės pagrindinė mokykla;

5. Dituvos pagrindinė mokykla.

Dalyviai: matematikos mokytojai ir 5–8 klasių vadovai (tikslinė grupė – 45);

Mokyklų vadovai – 11 (tikslinė grupė – 11). Bendra projekto tikslinė grupė – 56;

5 mokyklos

5-8 klasių mokinių tėvai, klasių tėvų komitetų, mokinių tarybos atstovai.

Mokyklos projekto įgyvendinimo grupė

Vilma Ugintienė, Mokyklos vadovė, 

Birutė Darkintienė, Mokyklos vadovė,

Virginija Varnelienė, projekto koordinatorė, 

Eglė Skolevičienė, 5 klasės vadovė;

Eglė Iliutkina, 6 klasės vadovė;

Dalia Jokubauskienė, 7 klasės vadovė, 

Dalia Norkienė, 8 klasės vadovė, 5, 7, 8 klasių matematikos mokytoja,

Janina Šunokienė, 6 klasės matematikos mokytoja.

Daugiau apie projektą čia

Naujienos

 

Projektas baigėsi?…

Taip, ESF projektas „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokinai“ 2019 m. gruodžio 18 d. oficialiai baigėsi. Mokymai  mokytojams, tėvams, Mokyklos tarybai ir administracijai, konsultacijos, motyvuojantys pokalbiai, matematiniai projektai, vertinimo sistemos kūrimas ir kt. veiklos buvo tapusios Mokyklos kasdienybe ne tik tiesiogiai Projekte dalyvavusioms matematikos mokytojoms Janinai ir Daliai, 5–8 klasių vadovėms ir jų auklėtiniams bei tėvams, bet ir visai Mokyklos bendruomenei.

2019-12-02 susirinkę į bendrą Mokyklos ir mokinių tarybų, Mokyklos administracijos ir matematikos mokytojų renginį, pasidalinome mintimis apie Projektą ir patvirtinime faktą, kad tai, ko išmokome, patyrėme jo metu, negalime sudėti į segtuvus ir padėti ant dokumentų spintos lentynos. Mes nenorime sustoti. Mes norime tęsti: dalintis savo patirtimi su kitais mokytojais, bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais šiek tiek kitaip, siekti mokinių geresnių rezultatų.

Projektas baigėsi?..Ne, Projektas tęsiasi!

_________________

Ar žinote, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 18 d.:

– matematikos mokytojos Janina ir Dalia konsultavo mokinius, jų tėvus 39 kartus, o klasių vadovės Dalia Jokubauskienė, Eglė Skolevičienė ir Eglė Iliutkina – 115 kartų; 

– matematikos mokytojos organizavo net 18 įdomių projektų, įtraukiančių ir tėvus, kurių vienas buvo net tarpmokyklinis;

– sukurta ir taikoma Mokyklos veikloje klasių vadovų ir matematikos mokytojų veiklos ir kompetencijų (įsi)vertinimo sistema;

Mokyklos direktorė Vilma Ugintienė ir pavaduotoja ugdymui Birutė Darkintienė organizavo 48 motyvuojančius grįžtamojo ryšio pokalbius su Projekto mokytojais;

organizuota 10 bendrų sesijų/susirinkimų (aštuonios vyko 5–8 klasėse, dvi – visos Mokyklos).

–35 proc. 6–9 klasių mokinių matematikos rezultatai pagerėjo;

–mokinių nuomone, jiems pasidarė įdomiau mokytis matematikos, nes reikėjo atlikti kartu su tėvais įvairius projektus, dalyvauti viktorinose. Be to, matematikos mokytoja per pamokas naudoja interaktyviąją lentą;

tėvai pastebėjo, kad vaikai labiau siekia geresnio rezultato po individualių pokalbių, kai priimami bendri susitarimai, kurie nuolat aptariami (bent  kartą per 2 mėn.);

–mokytojai teigiamai įvertino naudotą (įsi)vertinimo platformą: aiškūs vertinimo kriterijai, konkretūs tikslai pusei metų, reguliarus vadovo teikiamas grįžtamasis ryšys.

–klasių vadovai pastebėjo, kad pavyko užmegzti glaudesnį ryšį ir su auklėtiniais, ir su jų tėvais.

[row_in]

[span12][custom_list]

 

 

 

Ar žinote, kad nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.

 

– matematikos mokytojos Janina ir Dalia konsultavo mokinius, jų tėvus 32 kartus, o klasių vadovės Dalia Jokubauskienė, Eglė Skolevičienė ir Eglė Iliutkina – 51 kartą; 
-matematikos mokytojos organizavo net 16 įdomių projektų, kurių vienas buvo net tarpmokyklinis;
-sukurta ir taikoma Mokyklos veikoje klasių vadovų ir matematikos mokytojų veiklos vertinimo sistema;
-kiekvieną mėnesį Mokyklos direktorė Vilma Ugintienė ir pavaduotoja ugdymui Birutė Darkintienė organizuoja grįžtamojo ryšio pokalbius su Projekto mokytojais (iš viso 22 individualūs pokalbiai);
-Projekto veiklos dar tęsis ir kitais mokslo metais (iki 2019 m. gruodžio 23 d.).

 

[/custom_list]

[/span12]

5 KLASĖS MATEMATIKOS PROJEKTAS „SKRIESTUVO IR SPALVŲ KELIAS“, 2018-12-12

               Pamokos metu dauguma penktokų nemoka teisingai naudotis skriestuvu. Kilo įdėja atlikti projektą, kurio metu mokiniai labai daug taisyklingai braižys su skriestuvu, lavins savo ranką, o gautą brėžinį nuspalvins jiems patinkančia spalva, paaiškins spalvos reikšmę. Visa tai mokiniams padės atlikti tėveliai namuose.

                      Brėžinį – piešinį pradėjome klasėje. Mokytoja parodė, kaip reikia teisingai naudoti skriestuvą, kaip galima lengvai ir greitai nubraižyti daug apskritimų. Mokiniai lape pribraižė daug paprastų, koncentrinių apskritimų, kuriuos padalino į smulkesnes dalis: trikampius, keturkampius, kitas figūras.

Veiklai skyrėme visą savaitę. Namuose mokiniai kartu su tėveliais piešinį turėjo nuspalvinti patinkančiom spalvom, surasti internete spalvų reikšmes.

Pristatymo metu mokiniai pamatė savo draugų atliktus darbus, sužinojo spalvų reikšmes, kai kurie surado ką reiškia pats apskritimas.

Matematikos mokytoja D. Norkienė

7 KLASĖS MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR TĖVŲ SESIJA, 2018-12-07

                 7 klasės rudens sesijoje dalyvavo 4 mamos, mokytojos padėjėja, 6 mokiniai. Atidarymo rate susirinkusieji išsakė mintis KAS YRA SVARBU, KAI KALBU, GALVOJU APIE ŠIĄ MOKYKLĄ IR 7 KLASĘ. Daugumai svarbus yra saugumas mokykloje, geri tarpusavio santykiai ir geri mokymosi rezultatai. Ledlaužio žaidimas (kiekvienas dalyvis sugalvojo po tris teiginius apie save, du teisingus, vieną melą; reikėjo atspėti melą) padėjo geriau pažinti vieniems kitus, atpalaidavo.

Susitarėme,: kad galėtume efektyviau bendrauti ir dažniau pasidžiaugti klasės gyvenimo akimirkomis, susikurti tėvų grupę  internete (facebook) (kol vaikai neturi 14 metų, informaciją galės gauti per tėvelių prieigas), taip tęsime individualius pokalbius trise, o klasės susirinkimuose dalyvaus ir tėvai, ir vaikai.

Uždarymo rate apibendrindami susirinkimą dalyviai teigė, kad jautėsi gerai, kad jiems patiko tokia susirinkimo forma, kad susirinkimas buvo naudingas ir prasmingas.

Klasės vadovė Dalia Jokubauskienė

8  KLASĖS MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR TĖVŲ SESIJA, 2018-12-05

               Gruodžio 5 dieną aštuntoje klasėje vyko ES projekto „Motyvuoti mokytojai ir tėvai — motyvuoti mokiniai“ rudens sesija, kurios tema „Tėvų ir mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės“. Renginyje dalyvavo tėveliai, mokiniai ir matematikos mokytoja – klasės vadovė.

   Kadangi auklėtoja su klasės tėveliais susitiko pirmą kartą, kad būtų lengviau bendrauti, susirinkimą pradėjome nuo žaidimo „Tiesa – melas“. Visi dalyviai susėdome į ratą ir lapeliuose parašėme tris sakinius, iš kurių du teisingi, o vienas melagingas. Kiekvienas prisistatėme, perskaitėme savo sakinius, o kiti dalyviai turėjo atspėti, kuris sakinys melagingas. Taip sužinojome apie kiekvieną dalyvį kažką naujo, užsimezgė bendravimas. Mokiniai kartu su savo tėvais ir klasės vadove diskutavo apie klasės lankomumą, pažangumą, klasės mikroklimatą, tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo galimybes. Priėjome išvados, kad tėvams labai svarbu bendravimas su savo vaiku, mokytojais, bendradarbiavimas su mokykla.

   Abejingų nebuvo: patiko ir darbas grupėse, ir žaidimas, ir smagi kavos pertraukėlė.  

Klasės vadovė Dalia Norkienė

6 KLASĖS MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR TĖVŲ SESIJA, 2018-12-04

Susirinkime dalyvavo 7 tėveliai bei 7 mokiniai. Susėdome ratu. Viduryje klasės auklėtoja padėjo lapą su klausimais:
  • Kas man šiandien svarbu?
  • Su kokia nuotaika šiandien atėjau?

Kiekvienas, paėmęs „kalbėjimo daiktą“ atsakė į šiuos du klausimus. Tėvai pažymėjo, kad svarbiausia – vaiko mokymosi rezultatai.  Žaidėme žaidimą „Melas ar tiesa?“. Tėvai bei vaikai noriai įsitraukė, po žaidimo dauguma jautėsi labiau atsipalaidavę, pradėjo drąsiau kalbėti, bendrauti vieni su kitais.

Nudžiugino, jog susirinko nemažas būrys tėvelių su vaikais.  Tėveliams tokio pobūdžio susirinkimas pasirodė visai įdomus. Kalbėjome, jog ateityje būtų poreikis surengti dar tokių, tik pageidauta, jog dalyvautų ir dalykų mokytojai.

Klasės vadovė E. Iliutkina

 

2018-11-15 Matematikos konkursas „Mokomės žaisdami“ (6-7 kl.)

                6-7 klasių mokiniai kartu su savo tėveliais susirinko į matematinį konkursą. Sudarytos šešios komandos. kurių kiekvienoje buvo du šeštokai, du septintokai bei vienas tėvas/mama. 

Renginys labai patiko mokiniams, tėveliams bei mokytojoms. Renginio metu galvas turėjo „pasukti“ ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai. Užduotys parinktos nestandartinės, įdomios, susietos su matematika. Dalyviai pasitikrino matematines žinias, pabendravo, puikiai praleido laiką. Mokiniai teigė, kad tokių renginių-konkursų būtina mokykloje organizuoti daugiau ir dažniau.

Matematikos mokytojos D. Norkienė ir J. Šunokienė

Matematikos projektas „Simetrija aplink mus“ (8 klasė)

                Atostogų metu mokiniai kartu su tėveliais keliavo, daug laiko praleido gamtoje. Kelionių, pasivaikščiojimų metu jie turėjo pastebėti simetriją aplinkoje ir tai užfiksuoti nuotraukose. Mokiniai nuotraukas sukėlė į atmintukus ir atsinešė į mokyklą. Po pamokų aštuntokai nuotraukas sukėlė į kompiuterį ir Power Point programos pagalba padarė pristatymą.

Po to mokiniai nuotraukas atspausdino, nubrėžė simetrijos ašis (pažymėjo simetrijos centrą) ir suruošė parodą.

Matematikos mokytoja D. Norkienė

Projekto pradžia

                      2018 m. spalio 10 d. Endriejavo pagrindinėje mokykloje vyko projekto „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“ bendra mokinių, mokytojų ir tėvų sesija su moderatoriumi (1.2.1.).
                     Mokyklos direktorė pristatė projektą, jo tikslus ir uždavinius, naudą įtraukiant kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių į įvairias veiklas, kurių pagalba bus galima pasiekti geresnių matematikos rezultatų. Projekto lektorė Aistė Kratavičiūtė-Ališauskienė moderavo sesiją.
                     Buvo išsakyta daug minčių, labai džiugu, kad kiekvienas dalyvis rado ir prisitaikė kažką sau. Visi džiaugėsi maloniu bendravimu, bandymu susiburti pabūti kartu.

Projekto koordinatorė Virginija Varnelienė