Menu Close

Istorija

               1804 m. buvo įsteigta Endriejavo parapinė mokykla, 1865 m. – Liaudies mokykla. Ji savo patalpų neturėjo, nuomodavo iš privačių asmenų. Mokinius mokė vienas mokytojas, buvo 4 skyriai.
Po pirmojo pasaulinio karo mokyklai pastatė medinį dviejų aukštų pastatą. Mokiniams buvo skirtos 5 klasės, salė. Tame pačiame pastate gyveno ir mokytojai. Pastatas buvo susprogdintas 1944 m., atsitraukiant vokiečių kariuomenei.

            Po antrojo pasaulinio karo mokykla įsikūrė savivaldybės pastate. Mokinių skaičius augo, 1948 m. mokykloje mokėsi 128 mokiniai. Tais pačiais metais mokykla buvo perorganizuota į septynmetę mokyklą. Endriejavo mokykla išaugo į vidurinę mokyklą. 1958 m. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida.

            Kalbėdami apie mokyklą mes negalime nepaminėti jos buvusio direktoriaus Antano Žemgulio. Jis net 30 metų dirbo šios įstaigos vadovu.

Mokykla šiandien

              Mokiniams sudarytos puikios sąlygos įgyvendinti savo idėjas, išreikšti bei apginti savo nuomonę (veikia klasių seniūnų taryba, kuri aktyviai gina mokinių teises, atstovauja mokyklai kitose įstaigose, bendradarbiauja su kitų mokyklų mokinių prezidentūromis ir organizacijomis).

           Mokiniai gali lankyti Klaipėdos r. biudžetinės įstaigos sporto centro bei Gargždų muzikos mokyklos Endriejavo skyrius, pasirinkdami užsiėmimus pagal savo pomėgius.


10 metų (nuo 1999 m. rugsėjo 1 d.) mokyklą rėmė p. Almos Adamkienės paramos ir labdaros fondas. Džiaugiamės, kad jo dėka tapome turtingesni knygų, kompiuterių, muzikos įrangos, o, svarbiausia, kad mokiniams buvo sudaryta galimybė tobulinti savo gabumus. Mokiniai aktyviai dalyvavo fondo organizuojamuose konkursuose, projektuose („Dainuokime kartu“, „Verslo mokykla“, „Lyderių mokykla“).

Mes didžiuojamės savo mokykla, mokytojais ir mokiniais. Nebūtų jų – nebūtų ir nuostabios mokyklos.