Menu Close

Dėl komisijos sudarymo konkursui į Klaipėdos rajono Endriejavo pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas vykdyti

Vadovaudamiesi Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1193 (toliau tekste – Aprašas), 12 punktu informuojame, kad Jūs atitinkate kvalifikacinius reikalavimus pretendentui į Klaipėdos rajono Endriejavo  pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

Kviečiame Jus 2021 m. lapkričio 23 d. 9.00 val. atvykti į atrankos posėdį, vyksiantį Klaipėdos rajono savivaldybės Posėdžių salėje, adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai. Numatoma posėdžio trukmė – 1 val. 30 min.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu vaizdo konferencijos formatu, kai komisijos nariai, išskyrus komisijos pirmininką, jungiasi iš jiems patogių/prieinamų vietų, o komisijos pirmininkas ir pretendentai atrankos posėdyje dalyvauja tiesiogiai atvykę į Klaipėdos rajono savivaldybės Posėdžių salę, adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Atkreipiame dėmesį, kad pretendentas prieš pokalbį komisijai turi pateikti dokumentų, nurodytų Aprašo 9 punkte, originalus. Sutikrinant dokumentus nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Taip pat prašome el. paštu informuoti, ar sutinkate, kad konkurso komisijos nariams el. paštu būtų išsiųsta Jūsų Pretendento į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kompetencijų vertinimo ataskaita susipažinti.