Menu Close

Mažųjų šokėjų festivalis ,,Auginkime skrydžiui sparnus“

Endriejavo pagrindinėje mokykloje gegužės mėnuo – Šeimos mėnuo, tai mokyklos bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas, sąmoningai puoselėjant savo mokyklos bendruomenės etnokultūrines tradicijas. Motinos, Šeimos, Tėvo dienų  sandūroje kviečiama visa  mokyklos bendruomenė į šeimų renginius, įtraukiant į veiklas ne tik mokinius, bet ir jų šeimos narius. Vedami tradiciniai/šiuolaikiški renginiai mokyklos bendruomenei ir   kūrybiškai juose pritaikomos etnokultūros žinios ir gebėjimai.

Mokykla 2022 metais gavo Klaipėdos rajono savivaldybės finansavimą etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektui įgyvendinti ,,Auginkime sodną“. Viso projekto veiklos bus susijusios su bendryste, renginiuose kviečiant dalyvauti, dalintis patirtimi ir kitas švietimo įstaigas.

Jau nuaidėjo antrasis ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų šokėjų festivalis ,,Auginkime skrydžiui sparnus”. Visi pasiilgę gyvo bendravimo  susirinkome į šokių, muzikos ir gerų emocijų šventę. Sulaukėme draugų šokėjų iš Šiaulių, Vėžaičių ir Gargždų miestų. Pasirodymus mokykloje atliko 112 vaikų.

Nors lietus ir pakoregavo šventės planus, tačiau niekam netrūko geros nuotaikos ir džiaugsmo. Šokėjai atliko tautinio stiliaus ir pop stiliaus šokius. Didelį įspūdį visiems paliko darnus ir gausus Šiaulių Jovaro progimnazijos ansamblis ,,Šėltinis”. Vaikams – naujos patirtys: apsilankymas mokykloje, šokių kolektyvų stebėjimas, buvimas tarp nepažįstamų. Jie turėjo puikią galimybę pasirodyti patys ir pamatyti kitus, dalindamiesi ne tik šypsenomis. Skambėjo mokinių dainos, aidėjo plojimai.

Taip pat šokių festivalyje virtualiai dalyvavo šokėjai iš daugelio Lietuvos miestų ir rajonų. Pasirodė 14 kolektyvų, kurie atliko 19 pasirodymų. Šoko 210 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. Džiaugiamės kolegų parodyta iniciatyva bendradarbiauti ir kūrybiškais jų kolektyvų pasirodymais.

Mažieji šokėjai iš šventės grįžo kupini įspūdžių – nes galėjo paskanauti jų mėgstamais užkandžiais ir pasipuošti pelnytais medaliais. Tokie susibūrimai palieka didelį įspūdį mažųjų šokėjų širdelėse ir labai pagyvina mažos Endriejavo bendruomenės šokio pasaulį.

 

Liaudiškoji patirtis įdomi, naudinga ir šiandien.

 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos