Menu Close

Nuo minties iki patirties

Saulėtą gegužės 29-osios dieną dalis Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos mokytojų, dalyvavusių 2023-2024 m.m. vykusiose programos Erasmus+ veiklose, išvyko į Klaipėdos r. Dovilų pagrindinę mokyklą, kur buvo suorganizuotas baigiamasis programos Erasmus+ renginys „Nuo minties iki patirties. Dovilų ir Endriejavo pagrindinių mokyklų Erasmus+ projektų gerosios patirties sklaida“. Mokytojai išklausė Dovilų pagrindinės mokyklos mokytojų pranešimus apie Turkijos švietimo sistemą ir inovatyvius metodus specialiajame ugdyme, diskutavo apie socialinių istorijų svarbą. Endriejavo pagrindinės mokyklos mokytoja Ieva Kavaliauskė pristatė kolegoms savo pranešimą apie kultūrinės patirties taikymą socialinių mokslų pamokose, o pradinių klasių mokytoja Indrė Raudonė ir muzikos mokytoja Aida Košaitienė pasidalijo savo patirtimi, įgyta, stebint pamokas, užsiėmimus Ispanijos mokyklose. Anglų k. mokytoja Eglė Skolevičienė, akcentuodama aktualią patyčių įveikos problemą, parengė pristatymą apie programos Erasmus+ projektą „Bendrystė ir asmeninis indėlis patyčių įveikai“. Susitikime dalyvavusios ir kartu su E. Skolevičiene žinias apie patyčių prevenciją mokymuose gilinusios mokytojos Dalia Norkienė ir Virginija Varnelienė papasakojo apie savo įspūdžius, įgytus, apsilankius Turkijos mokyklose. Endriejavo pagrindinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistės (psichologė Rasa Fedijienė, socialinė pedagogė Deimantė Zarambė, specialioji pedagogė, logopedė Edita Janušauskienė) papasakojo apie tinkamą metodų, skirtų patyčių įveikai, parinkimą, apie programą „Enable“, jos pritaikymo galimybes.