Menu Close

Be patyčių

Patyčių prevencijai būtina nuolat skirti daug dėmesio. Patyčios gali ir turi liautis! Jas galime sustabdyti tik bendromis mūsų visų pastangomis.
Vykdytos mokiniams prevencinės paskaitos tema “Elektroninės patyčios internete”. Su mokiniais diskutavo bendruomenės pareigūnas N. Stankus.